کله پا

 
» Weltschmerz :: ٢ خرداد ۱۳٩٦
» پس چشم را وا می کنی، چیزی نمی بینی :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
» چیزی برایم بفرست تا بخوانم، اندازه ی یک جمله :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٦
» شهرگان.1 :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٥
» ناشناس در این آدرس :: ٢۸ بهمن ۱۳٩٥
» دستی دراز شد که بگوید هنوز هم... :: ٤ آذر ۱۳٩٥
» یک روز صبح در کافه ی کنار رودخانه :: ٢ آبان ۱۳٩٥
» زنده ام که به روز باشم.8 :: ۱ مهر ۱۳٩٥
» یک شب آتش در نیستانی فتاد :: ٢ شهریور ۱۳٩٥
» دلتنگی برای باب اسفنجی، عروسکی که در ماشین زندگی می کرد :: ٤ امرداد ۱۳٩٥
» زندگی و چیزهایی از این دست :: ۱۳ تیر ۱۳٩٥
» خاطره بازی- سفر بانه :: ٥ خرداد ۱۳٩٥
» دختردبیرستانی هایی که با من دویده اند :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» ما را رها کنید در این رنج بی حساب :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» یک پنجره برای شنیدن :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» رادیو زمانه.3 :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
» ؟! :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٥
» جایی برای گم شدنم باش :: ٢۸ فروردین ۱۳٩٥
» مرا تو بی سببی :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٥
» رادیو زمانه.2 :: ٢۳ فروردین ۱۳٩٥
» تو دلم همیشه هستی؟ پیش روم اگه نباشی :: ۱٥ فروردین ۱۳٩٥
» پستان به دهن گرفتن آموخت :: ٩ فروردین ۱۳٩٥
» تب دارم :: ٢٩ اسفند ۱۳٩٤
» ته مَهای سال :: ٢۸ اسفند ۱۳٩٤
» لاحوّل حالنا :: ۱۸ اسفند ۱۳٩٤
» رادیو زمانه.1 :: ۱٦ اسفند ۱۳٩٤
» روزهای تلخ رییس بودن :: ۸ اسفند ۱۳٩٤
» عشق سگی یا بگو نه! به سنگسار دوتا پروانه‌ی عاشق :: ۸ اسفند ۱۳٩٤
» کفتر کاکل به سر های های، این خبر از من ببر وای وای :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٤
» کاش مغزم چند ساعت ساکت می شد :: ٢۸ بهمن ۱۳٩٤
» تنها صداست که می ماند؟! یا نقدی بر روش های غیراخلاقی مبارزه با کنش های غیراخلاقی :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٤
» نامه هایی به رییس. یک :: ٢٢ بهمن ۱۳٩٤
» من مث غزاله نامرد نیستم! :: ۱۸ بهمن ۱۳٩٤
» آه خاطراتِ بد تمام، نه نمی شوند :: ٩ بهمن ۱۳٩٤
» گفته بودی چو بیایم غم دل با...؟ نگفته بودی :: ٦ بهمن ۱۳٩٤
» Surrender :: ۳ بهمن ۱۳٩٤
» ای بادهای سرد مخالف، منم درخت! :: ٢ بهمن ۱۳٩٤
» تو با شعر اومدی عاشق تر از عشق :: ٢٧ دی ۱۳٩٤
» خداحافظ ایران :: ٢۳ دی ۱۳٩٤
» بین صدها هزار سیم لجوج :: ۱٦ دی ۱۳٩٤
» یک ترانه از یار سامیزداتی ام :: ۱۳ دی ۱۳٩٤
» زمان ما را به بازی می گیرد یا ما زمان را؟ :: ٩ دی ۱۳٩٤
» کسی عریان سخن نمی‌گوید :: ٧ دی ۱۳٩٤
» چهارشنبه دو دی، بله زمان خوب است! :: ٢ دی ۱۳٩٤
» انقلاب اقیانوس و انفجار کوه :: ٢۸ آذر ۱۳٩٤
» من اعتراف می کنم! :: ٢٢ آذر ۱۳٩٤
» الف :: ٢۱ آذر ۱۳٩٤
» کبریت زدم، تو برای این روشنایی محدود گریستی :: ۱٦ آذر ۱۳٩٤
» اجتماع سوگوار تجربه های پریده رنگ :: ۱۱ آذر ۱۳٩٤
» «مونس» یا نمایشی در باب نگاه تاریخی زنان پیرامون مساله دادن :: ۱٠ آذر ۱۳٩٤
» دیدار با آقای ع و شرح ماوقع :: ۸ آذر ۱۳٩٤
» به مناسبت چهارم و پنجم آذر :: ٥ آذر ۱۳٩٤
» کدام کتاب کورت ونه گات را دوست نداشتم :: ٢ آذر ۱۳٩٤
» شوپنهاور، کمک! :: ۳٠ آبان ۱۳٩٤
» عمر در گند به سر نتوان برد :: ٢۸ آبان ۱۳٩٤
» حمومی آی حمومی ، لُنگ و قطیفه م رو بردن! :: ٢۳ آبان ۱۳٩٤
» قلب بر دیوار از من / شهر بی حصار از تو :: ٢۱ آبان ۱۳٩٤
» واسه شستن ِ این همه ردّ پا :: ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» بر او راست خم کرد و چپ کرد راست :: ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» عشق پانزده سانتی از آن ِ تو :: ۱۳ آبان ۱۳٩٤
» قرار شد قضا چنین باشد :: ۱٠ آبان ۱۳٩٤
» به یاد آوردن :: ٤ آبان ۱۳٩٤
» نوخ نیش زاین Noch-Nicht-Sein :: ٢ آبان ۱۳٩٤
» من بودم و کنجی و کتابی و سرودی/ غم را که نشان داد؟ بلا را که خبر کرد؟ :: ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» شت شت شت :: ٢٧ مهر ۱۳٩٤
» گریه روی شانه ی تخم مرغ :: ٢٤ مهر ۱۳٩٤
» مثل ما باهمان تنهایان :: ٢٢ مهر ۱۳٩٤
» یازده سال و شش ماه زندان تعزیری + نودونه ضربه شلاق + هفت میلیون ریال جریمه نقدی :: ٢٠ مهر ۱۳٩٤
» به خاطر یک مشت دندان :: ۱٩ مهر ۱۳٩٤
» I should be glad of another death :: ۱٧ مهر ۱۳٩٤
» گرز و ترکه :: ۱٦ مهر ۱۳٩٤
» اف اف :: ۱٤ مهر ۱۳٩٤
» نامه هایی به ال :: ۱۱ مهر ۱۳٩٤
» و باران تندی گرفت :: ۱٠ مهر ۱۳٩٤
» شکل گیری خاک کشاورزی، از طریق فعالیت کرم ها، با مشاهده ی عادات آنها :: ٧ مهر ۱۳٩٤
» چهارم مهرماه یکهزاروسیصد و نود و چهار :: ٤ مهر ۱۳٩٤
» بو سگ میدی :: ۳ مهر ۱۳٩٤
» مردی برای تمام فصول :: ٢ مهر ۱۳٩٤
» خیزید و خز آرید که هنگام خزان است :: ۱ مهر ۱۳٩٤
» گربه ای در خانه ی خالی :: ٢٩ شهریور ۱۳٩٤
» جامعه شناسی موهای سبز من :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٤
» ابوالهول بودن یا نبودن :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٤