سفیدها و قهوه ای ها

دیوارها سفید و قهوه ای. کف، قهوه ای. سقف، سفید. درها، قهوه ای. قاب پنجره ها، سفید. پرده، سفید. پرده، قهوه ای. کوسن، سفید. حرف ع روی کوسن، قهوه ای. پایه های صندلیِ سبز، قهوه ای. میز تلویزیون، قهوه ای. میزِ زیري گلدان، قهوه ای. موبایل، سفید. قاب موبایل، قهوه ای. سیم شارژر، سفید. نوتلا، قهوه ای. درِ شیشه ی نوتلا، سفید. لپتاپ، سفید. قوطیِ قرص، سفید. قرص، سفید. قوطی قرص، قهوه ای. قرص، قهوه ای. درِ نمکدان، سفید. نمک، سفید. پنکه، سفید. دستمال کاغذی، سفید. مجسمه ی مردِ رقصان، سفید. لیوان، سفید. چای، قهوه ای. قهوه، قهوه ای. سفید، سفید.

/ 1 نظر / 160 بازدید